Polityka prywatności

Firma Brother International Europe Limited obsługuje witrynę online.brother.co.uk (niniejsza "Witryna"). Zależy nam na tym, aby respektować i chronić Twoją prywatność.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r (Data Protection Act) ("Ustawą"), firma Brother International Europe Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii, o numerze ewidencyjnym 00664172, z siedzibą znajdującą się pod adresem Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE ("Brother"), występuje jako kontroler danych względem informacji zebranych za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w powiązaniu z nią.

Niniejsza Polityka prywatności (razem z Warunkami korzystania z Witryny) stanowi podstawę, na której firma Brother opiera się w przypadku używania i przetwarzania wszelkich danych osobowych, które firma Brother gromadzi od Ciebie jako użytkownika niniejszej Witryny, niezależnie od tego czy jesteś gościem, czy zarejestrowanym użytkownikiem.

W przypadku, gdy korzystasz z określonej usługi lub dokonujesz zakupu określonego produktu dostępnego za pośrednictwem niniejszej Witryny, mogą pojawić się dodatkowe warunki dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego ważne jest, aby czytać politykę prywatności i inne właściwe warunki w przypadku każdej usługi, z której korzystasz. Jedynie w przypadku konfliktu lub niezgodności między taką polityką prywatności a takimi dodatkowymi warunkami korzystania z usługi i niniejszą Polityką prywatności, polityka prywatności oraz warunki dotyczące określonej usługi lub określonego produktu będą miały przewagę nad niniejszą Polityką prywatności.

Poza tym, niniejsza Witryna może, co jakiś czas, zawierać łącza do i z witryn naszych partnerskich sieci, reklamodawców, oddziałów lub innych stron trzecich. Jeśli użyjesz łącza jednej z tych witryn, pamiętaj, że witryny te mają swoją własną politykę prywatności i, że firma Brother nie odpowiada za, ani nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za tą politykę. Sprawdź taką politykę, zanim zdecydujesz się wysłać do takich witryn swoje dane osobowe.

 

Gromadzone informacje

Firma Brother może gromadzić i przetwarzać dane na Twój temat, takie jak:

Informacje, które możesz przekazać podczas wypełniania formularzy w niniejszej Witrynie lub wysyłania do niej informacji czy udostępniania ich w niej w inny sposób. Dotyczy to, np., informacji przekazanych podczas rejestracji w charakterze użytkownika niniejszej Witryny lub w celu skorzystania z usług dostępnych za jej pośrednictwem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu się z nami skontaktujesz, firma Brother może taką korespondencję zachować.

Szczegóły dotyczące Twoich wizyt w naszej Witrynie i materiały, do których uzyskujesz dostęp w Witrynie oraz za jej pośrednictwem.

 

Informacje na temat plików cookie

Pliki cookie to fragmenty danych wysyłane do Twojej przeglądarki i z niej pobierane za pośrednictwem witryny. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania i pobierania informacji o Tobie lub Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym), które są następnie przeważnie wykorzystywane do tego, by zapewnić użytkownikowi możliwość bardziej spersonalizowanego korzystania z witryny, zarówno tej, jak i z innych przez Ciebie odwiedzanych.

Prawie wszystkie nowoczesne witryny korzystają z plików cookie i europejskie regulacje dotyczące prywatności wymagają uzyskania od użytkownika zgody na używanie wszystkich plików cookie, z wyjątkiem tych, które są niezbędne, by witryna mogła przekazać użytkownikowi informacje i dostarczyć usługi, o które prosi.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista plików cookie, które mogą być używane przez naszą witrynę, jeśli zdecydujesz się na ich zaakceptowanie.

 

Absolutnie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się w obrębie witryny i korzystanie z jej funkcji, np. możliwości uzyskiwania dostępu do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie użytkownik nie może korzystać z usług, o które poprosił, np. koszyków zakupowych lub faktur elektronicznych.

 

Nazwa Cel
.ASPXAUTH Używane w celu ustalenia, czy użytkownik został uwierzytelniony.
ASP.NET_SessionId Plik cookie dotyczący sesji ogólnej wysyłany przez serwer służący do śledzenia stanu sesji. Pozwala witrynie zapamiętać wybory i preferencje użytkownika.
BIGipServerp Bezpieczeństwo/Przetwarzanie w handlu elektronicznym.
Brother_TerritorySelect Zapamiętuje lokalizację użytkownika w wymiarze globalnym
brother-online#lang Plik cookie dotyczący sesji do zapamiętywania preferencji językowych użytkownika.
BrotherOnline_Basket Jest prawdopodobnie używany w związku z funkcjami dotyczącymi handlu elektronicznego występującymi w tej witrynie.
omnijoin#lang Plik cookie dotyczący sesji wysyłany przez serwer. Używany przez narzędzie WebConf firmy Brother, przypuszczalnym przeznaczeniem tego pliku cookie jest zapamiętywanie preferencji językowych użytkownika.
omnijoin#sc_mode Plik cookie dotyczący sesji wysyłany przez serwer. Używany przez narzędzie WebConf firmy Brother.
pp Bezpieczeństwo/Przetwarzanie w handlu elektronicznym;
sc_fv Plik cookie dotyczący sesji wykorzystywany do zapamiętywania preferencji użytkownika.
sdn#lang Firma Sitecore — dostawca Systemu zarządzania treścią;
shell#lang Plik cookie dotyczący sesji wysyłany przez serwer. Prawdopodobnym przeznaczeniem tego pliku cookie jest zapamiętanie preferencji językowych użytkownika.
sitecore_userticket Plik cookie dotyczący sesji używany przez firmę Site Core CMS w celu utrzymywania sesji użytkownika

 

Pliki cookie dotyczące wydajności

Te pliki cookie gromadzą informacje na temat tego, jak użytkownicy korzystają z witryny, np. które strony użytkownicy odwiedzają najczęściej i czy otrzymują z tych stron internetowych komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających rozpoznanie użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zbierane razem, a więc pozostają anonimowe. Są one używane jedynie w celu poprawy funkcjonowania witryny.

 

Nazwa Cel
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Plik cookie do analizy używany do wyliczenia ruchu na stronie
__utma Plik cookie do analizy używany do wyliczenia ruchu na stronie — korzystający z usługi oferowanej przez narzędzie Google Analytics
__utmb Plik cookie do analizy używany do wyliczenia ruchu na stronie — korzystający z usługi oferowanej przez narzędzie Google Analytics
__utmc Plik cookie do analizy używany do wyliczenia ruchu na stronie — korzystający z usługi oferowanej przez narzędzie Google Analytics
__utmz Plik cookie do analizy używany do wyliczenia ruchu na stronie — korzystający z usługi oferowanej przez narzędzie Google Analytics

 

Pliki cookie dotyczące udostępniania w portalach społecznościowych

Te pliki cookie są wysyłane przez pewną liczbę usług mediów społecznościowych, które zostały dodane do witryny w celu umożliwienia użytkownikowi udostępniania naszych treści swoim przyjaciołom i grupom. Te pliki cookie pozwalają na śledzenie przeglądarki użytkownika w trakcie przeglądania innych witryn i utworzenie jego profilu zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości, które użytkownik widzi w innych odwiedzanych przez siebie witrynach. Jednak, jeśli użytkownik nie korzysta z tych innych serwisów, te pliki cookie mogą nie być przez naszą witrynę wysyłane. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nie być w stanie korzystać z tych narzędzi do udostępniania lub nie będzie ich widzieć.

 

Nazwa Dostawca usługi
__atuvc Dodaj
__utma Twitter
__utmv Twitter
__utmz Twitter
_atshc Dodaj
bt Dodaj
datr Facebook
di Dodaj
dt Dodaj
external_referer Twitter
guest_id Twitter
k Twitter
loc Dodaj
ustawienia regionalne Facebook
lsd Facebook
NID Google
PREF YouTube
psc Dodaj
reg_ext_ref Facebook
reg_fb_gate Facebook
reg_fb_ref Facebook
ssc Dodaj
ssh Dodaj
sshs Dodaj
uid Dodaj
uit Dodaj
use_hitbox YouTube
uvc Dodaj
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
wd Facebook

 

Jak korzystamy z Twoich informacji

Firma Brother może wykorzystywać przechowywane informacje na Twój temat w następujący sposób:

Prezentować treści i informacje w Witrynie w sposób najbardziej odpowiedni dla użytkownika i sprzętu oraz urządzeń, których używa do wyświetlania Witryny.

Przekazywać Ci informacje, produkty lub usługi, o które firmę Brother prosisz lub, które według firmy Brother mogą Ciebie zainteresować, o ile wyraziłeś zgodę na to, by się z Tobą w takich celach kontaktować.

Zarządzać i administrować Twoim kontem i kontaktować się z Tobą, co może być co jakiś czas konieczne w związku z Twoim korzystaniem z Witryny i/lub usług w niej dostępnych, włączając między innymi powiadomienie Cię o zmianach wprowadzonych w usługach naszej Witryny oraz wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały wprowadzone.

W niektórych przypadkach firma Brother może przekazać stronom trzecim zbiorcze informacje na temat użytkowników niniejszej Witryny. Może to obejmować informacje dotyczące Twojego komputera, np., o ile takie informacje są dostępne, adres IP, system operacyjny i rodzaj przeglądarki, do celów administracji systemowej, oraz zbiorcze informacje dla naszych reklamodawców. Są to dane statystyczne na temat sposobów i nawyków przeglądania witryny przez naszych użytkowników i nie prowadzą do rozpoznania żadnej konkretnej osoby.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane

Ogólnie rzecz biorąc firma Brother będzie przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak dane, które firma Brother od Ciebie przyjmuje, mogą być przekazane do i przechowywane w kraju, który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którego przepisy prawa mogą nie chronić Twoich danych w takim samym stopniu, jednak postaramy się zadbać o to, by zostały objęte ochroną w takim samym stopniu. Poprzez wysłanie swoich danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny, akceptujesz i zgadzasz się na tą transmisję, takie przechowywanie i przetwarzanie.

Chociaż firma Brother spróbuje chronić Twoje dane osobowe, gdy tylko je otrzyma, przekazanie informacji do nas lub od nas za pośrednictwem Internetu nie jest do końca bezpieczne i wysłanie nam informacji przez Internet odbywa się na Twoją odpowiedzialność. Aby uniknąć wątpliwości, firma Brother nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za wszelkie straty lub szkody poniesione na skutek takiej transmisji.

Jeśli firma Brother przekazała Ci lub użytkownik wybrał hasło pozwalające na uzyskanie dostępu do pewnych części Witryny lub zarejestrowanego konta użytkownika, użytkownik nie powinien udostępniać tego hasła innym osobom.

 

Aktualizacja informacji

Jeśli wysyłasz informacje do Witryny, powinieneś zadbać o to, by informacje były prawdziwe i poinformować nas, jeśli takie informacje ulegną zmianie, abyśmy nie przechowywali niedokładnych informacji na Twój temat. Jeśli użytkownik zarejestrował konto w Witrynie, może sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe samodzielnie w dowolnym momencie po zalogowaniu na swoje konto.

 

Ujawnienie informacji

Firma Brother może ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu przedstawicielowi z grupy swoich firm, tj. spółek zależnych, naszej końcowej spółki holdingowej i jej spółek zależnych, zgodnie z definicją tych pojęć podaną w sekcji 1159 Ustawy o Firmach w Zjednoczonym Królestwie z 2006 r. (UK Companies Act).

Firma Brother może również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

Jeśli firma Brother sprzeda jakąkolwiek firmę lub aktywa, a w tym przypadku może ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu kupującemu taką firmę lub aktywa;

Jeśli firma Brother lub dosłownie wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, oznacza to, że będące w posiadaniu firmy Brother dane osobowe dotyczące Ciebie i innych klientów będą należały do przekazywanych aktywów;

Jeśli firma Brother zleci jakieś usługi wymagające przetworzenia Twoich danych podwykonawcy, np. jeśli zatrudnia stronę trzecią do administrowania niniejszej Witryny i jej utrzymywania lub używa strony trzeciej do udostępniania pewnych usług oferowanych Tobie w związku z niniejszą Witryną i

jeśli firma Brother jest zobowiązana do ujawniania lub udostępniania Twoich danych osobowych, aby wywiązać się z jakiegokolwiek prawnego zobowiązania lub aby wyegzekwować lub zastosować nasze Warunki użytkowania lub aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo dowolnej osoby.

 

Twoje prawa

Firma Brother poinformuje Cię (w chwili przyjmowania Twoich danych), że zamierza używać Twoich danych w celach marketingowych. Możesz skorzystać z prawa, które Ci przysługuje i zapobiec takiemu użyciu, gdy firma Brother przyjmuje Twoje dane. Można też poinformować firmę Brother, jeśli zmieni się zdanie na ten temat w późniejszym terminie, kontaktując się z firmą Brother za pomocą adresu e-mail support@brother.co.uk.

W przypadku gdy użytkownik poprosi o dostęp do jakichkolwiek przechowywanych informacji na swój temat, firma Brother przetworzy taką prośbę zgodnie z Ustawą, gdyż może ona być co jakiś czas poprawiana, zmieniana lub uzupełniana i możemy za taką usługę pobierać opłatę.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Firma Brother może co jakiś czas wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności i zawiadomi o tym na tej stronie lub w innych częściach Witryny. Oczekuje się, że użytkownik będzie co jakiś czas sprawdzać tą stronę, aby mieć możliwość zauważenia wszystkich wprowadzonych przez nas zmian, gdyż są one dla użytkownika wiążące.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych i Ustawy o Ochronie Danych (Data Protection Act)

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych i znaczenia terminów, takich jak kontroler danych i dane osobowe można znaleźć w witrynie Information Commissioner’s Office.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z określonymi pytaniami lub wątpliwościami odnośnie niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami korzystając z adresu e-mail support@brother.co.uk